GŁOSOWANIE NA ZADANIA
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022
OD 11 PAŹDZIERNIKA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2021

 

Dziękujemy za udział w głosowaniu