Ankieta od 17.03 2021r. do 31.03.2021r. w sprawie nadania nazwy ulicom

  ANKIETA

  Prezydent Miasta Łomża zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Badanie dotyczy opinii mieszkańców na temat nadania nazwy ulicom, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działki nr 24009 oraz nr 24012, położonych w rejonie ulic Polnej, Wesołej i Waleriana Łukasińskiego, zaznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej ankiety. Załączona mapa znajduje się na odwrocie karty.

  Zbieranie opinii mieszkańców m. Łomża zostanie przeprowadzone w terminie od 17.03.2021r. do 31.03.2021r. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, tel. 86 215 68 20.

  ul. Bajkowaul. Baśniowaul. Sympatyczna

  ul. Krokusowaul. Trawiastaul. Zbożowa

  Należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie jednej z nazw dla każdej z ulic znakiem „X”

  KobietaMężczyzna

  18-29 lat30-39 lat40-49 latpowyżej 50 lat

  nazwisk osób wybitnych i zasłużonychinnąnie mam zdania

  Proszę wpisać jaką tematykę Pan/Pani preferuje, jeżeli wybrano tematykę nazw ulic inną

  Ankieta została sporządzona na potrzeby przeprowadzenia procedury nadania nazw drogom wewnętrznym przez Wydział Gospodarowania Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łomży.

  Szczegóły w aktualnościach na stronie www.lomza.pl.