Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomży na 2023 r.