KARTA DO GŁOSOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

 
KARTA DO GŁOSOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Łomża

Karta do głosowania

dla mieszkańców Miasta Łomża na zadania do budżetu obywatelskiego

Głos będzie ważny tylko przy prawidłowym, kompletnym wypełnieniu niniejszej karty.

Zasady głosowania:

1.Można wybrać nie więcej niż 3 zadania z listy nr 1 i/lub nie więcej niż 1 zadanie z listy nr 2.

2.Przy wybranym zadaniu w rubryce „Wybór” postawić znak „X”.

3.Uprawniony do głosowania mieszkaniec może tylko raz wziąć udział w głosowaniu na zadanie do budżetu obywatelskiego 2020 roku.

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli:

1.Na karcie wybrano więcej niż 3 zadania z listy nr 1 i/lub więcej niż jedno zadanie z listy nr 2.

2.Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na zadanie do budżetu obywatelskiego 2020 roku.

3.Brak jest daty lub czytelnego podpisu pod oświadczeniem.

LISTA NR 1
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja – kolejność alfabetyczna Szacunkowy koszt realizacji zadania* Wybór (maksymalnie 3)
CENTRUM
1. „Bajki” Zbigniewa Herberta w ceramice przy Galerii Aporia Elewacja bloku przy ul. Dwornej 35 25.000 zł
2. Bezpieczny deptak na ulicy Farnej 220.000 zł
3. Chodź i Parkuj Bezpiecznie – ul. Polowa 53 A i 51 B oraz 55 B 72.273,61 zł
4. Ławeczka Wincentego Lutosławskiego - ul. Długa 180.000 zł
5. Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - ul. Polowa 51 B i ul. M. Skłodowskiej-Curie 220.000 zł
6. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki miasta poprzez wykonanie zagospodarowania terenu i oświetlenia wzdłuż chodnika Al. Legionów na odcinku ul. Dworcowa – budynek Wartowni 40.000 zł
7. Przy – Stań - ul. Sikorskiego przy Moście Hubala Przy – Stań - ul. Sikorskiego przy Moście Hubala 70.000 zł
8. Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców ul. Zdrojowa 60.000 zł
9. Złoty Jeleń Miasta Łomża - Bulwary 220.000 zł
ŁOMŻYCA
11. Bezpieczna i Zielona Kraska - ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Strusia 90.000 zł
12. Bezpieczne boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej 200.000 zł
13. Bezpieczne Osiedle „Bawełna” - ul. Wojska Polskiego 161B, ul. Studencka 220.000 zł
14. Budowa chodnika przy ul. Łukasińskiego 220.000 zł
15. Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży - koniec ul. Harcerskiej 220.000 zł
16. Chodnik dla pieszych między ul. Spokojną, a Cegielnianą ul. Spokojna 1B oraz Spokojna 1C 10.000 zł
17. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej i Żabiej u zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej oraz przy zjazdach w ul. Fabryczną i ul. Żabią 120.000 zł
18. Przyjazne miejsce rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci - Teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej 150.000 zł
19. Wymiana chodnika - od ul. Woj. Polskiego do ul. Harcerskiej (lewa strona) 150.000 zł
20. Wyposażenie minibulwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę ul. Woj. Polskiego - rejon okolicy Łomżyczki (ul. Sosnowa- Modrzewiowa) 220.000 zł
POŁUDNIE
21. Modernizacja infrastruktury parku miejskiego między budynkami przy ul. Reymonta 11A, Prusa 11, Prusa 5 220.000 zł
22. Modernizacja nawierzchni jezdnej z drenażem i budową ciągu pieszego. Realizacja kanalizacji deszczowej - ul. Zawadzka (sięgacz) 220.000 zł
23. Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami ul. Słowackiego - ul. Słowackiego (w stronę ul. Spółdzielczej) 220.000 zł
24. Remont nawierzchni ulicy i parkingów - ul. Konstytucji 3 Maja 3, 4 220.000zł
25. Remont ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami 220.000zł
26. Ustawienie urządzeń fitness w Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma - na wysokości bud. Prusa 5 50.000zł
liczba oddanych głosów
LISTA NR 2 – Młodzieżowy Budżet Obywatelski
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja – kolejność alfabetyczna Szacunkowy koszt realizacji zadania* Wybór (maksymalnie 1)
1. Młodzieżowy weekend kultury - cała Łomża 50.000 zł
2. Łomża biega od Przedszkola do Juniora - Stadion Miejski 50.000 zł
liczba oddanych głosów

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie.

Imię i nazwisko osoby głosującej

i nazwisko:

Adres zamieszkania

KLAUZULA INFORMACYJNA

W przypadku, osób poniżej 16 roku życia,
podpis rodzica/opiekuna prawnego