KARTA DO GŁOSOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

GŁOSOWANIE NA ZADANIA
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
zakończone w dniu 21.06.2019r.

Dziękujemy za udział w głosowaniu