FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŁOMŻA 2020

ZGŁASZANIE ZADAŃ
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
zakończone 24 marca 2019r.

Dziękujemy za Państwa propozycje.